Ontwerpen

Bij SNK Buitenprojecten staan wij voor samenwerken met u als klant. Om uw project werkelijkheid te laten worden, zetten wij uw ideeën om naar een ontwerp.

Voor we tot een definitief ontwerp komen, gaan we eerst aan de slag met de ideeën die zijn voortgekomen uit het oriëntatiegesprek. Aan de hand hiervan worden schetsontwerpen door ons gemaakt. Hiermee kunnen wij, als SNK Buitenprojecten, u een eerste beeld geven van diverse mogelijkheden.

In de volgende fase gaan wij aan de slag met een definitief ontwerp. Hierbij maken wij gebruik van moderne ontwerptechnieken en ontwerpprogramma’s. Aan de hand van dit definitieve ontwerp kunnen wij overgaan tot de volgende fase in het project: realisatie.

3D-model

Om de ontwerpen een extra dimensie te kunnen geven, bieden wij een optie tot een ontwerp in een 3D-model. Op deze manier is het mogelijk om een impressie te krijgen van het eindresultaat. Onze 3D-ontwerpen kunnen een ondersteuning zijn in het maken van de juiste beslissing.